bootstrap html templates

Přezkoušení z odborné způsobilosti

Pokud u vás došlo ke ztrátě řidičského oprávnění, žádný problém.
Naše autoškola zajišťuje řidičům, kteří o řidičák přišli, možnost jeho opětovného získání.

Pokud u vás došlo ke ztrátě řidičského oprávnění, žádný problém. Naše autoškola zajišťuje řidičům, u kterých došlo ke ztrátě odborné způsobilosti, možnost opětovného získání řidičského průkazu. Žadatelům o vrácení řidičského průkazu nabízíme potřebný výcvik, ověření znalostí pravidel o provozu na pozemních komunikacích v aktuálním znění.


Není nutné absolvovat celý kurz (výcvik) znovu, podmínkou je úspěšné složení zkoušek před komisařem obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Přerov), které se skládají z:

  1. testu z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
    (na PC)
  2. praktické jízdy
    (výcvikovým vozidlem, za přítomnosti zkušebního komisaře)
  3. ovládání a údržby vozidla
    (pouze u výcvikového vozidla, žádné testy)

Dopravně psychologické vyšetření


Spolupracujeme s akreditovanou dopravní psycholožkou PhDr. Jiřinou Lukáčovou, Kojetín
telefon: 777 569 749

POZOR!


Pro úspěšné složení přezkoušení jsou povoleny pouze 2 pokusy (1 řádný, 1 opravný).
Při neúspěšném složení je potřeba absolvovat celou výuku nebo výcvik v autoškole znovu v plném rozsahu.

Kdy je nutné podstoupit přezkoušení z odborné způsobilosti?

Zákaz řízení


Přezkoušení z odborné způsobilosti musí absolvovat řidiči, kterým byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok.

Podmínky:
podání písemné žádosti 
- lékařský posudek 
- výpis z karty řidiče (z obecního úřadu nebo magistrátu, ne výpis bodů z České pošty) 
- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti 
- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení 


12 bodů


- podmínka odborné způsobilosti
- dopravně-psychologické vyšetření  
- žádat lze až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí ŘP (nelze zkrátit)  


Podmínka dopravně-psychologického vyšetření


- dosažení celkem 12 bodů
- soudem uložený zákaz řízení motorových vozidel 
- správním orgánem uložený zákaz řízení motorových vozidel na dobu delší než 6 měsíců 

- pro dopravního psychologa nutné připravit lékařský posudek, který nesmí být starší 30 dnů a zároveň výpis z registru řidičů, který není starší 30 dní


Poplatek za přezkoušení z odborné způsobilosti

POLOŽKA CENA
Poplatek za přezkoušení z odborné způsobilosti (v ceně 90 minut kondičních jízd)4 000,- Kč
Skupina B - kondiční jízda s učitelem (45 minut)500,- Kč

V ceně není zahrnutý poplatek Magistrátu města Přerova za vykonání zkoušky (více v kompletním ceníku).

PŘIPRAVENI NA ŘIDIČÁK?

Pojďte se naučit řídit. Kurzy otevíráme každý měsíc!

Kontakt

tel. 774 99 59 19
mail info@autoskolasirek.cz

Kancelář
Družstevní 383, 752 01 Kojetín

pondělí: 15.00 - 17.30
čtvrtek: 14.00 - 16.00